Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Liberk
Liberk 4
517 12 Liberk
IČO: 70986312

734 573 546

skolka.liberk@seznam.cz

Podzimní "dýňování"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme při našem podzimním tvoření využili hlavně dýně spolu s ostatními přírodninami. Rodiče s dětmi opět vyrobily krásné dekorace, které nám ozdobily okolí naší školky. Na oplátku děti rodičům vlastnoručně připravily a upekly dýňový koláč, který jim jistě, ke kávě nebo čaji, přišel, po náročném tvoření, vhod...

Den otců 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

I tentokrát jsme si, náš již tradiční, Den otců opravdu užili. Tatínkové se snažili nejen ve sportovních disciplínách, ale třebá také u skládání básniček na téma "Táta a pivo", nebo u portrétování svých dětí. Nakonec je, po těžké práci, neminulo ani občerstvení a klobásky.

Výlet 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme se vypravili do Potštejna na zámek, kde nás čekal Škola magie a kouzel. Vařili jsme kouzelný lektvar, učili se meditovat nebo se smát... Venku jsme se vyřádili v parku a nemohli jsme si, samozřejmě, nechat "ujít" výšlap n azřízeninu hradu nad městečkem, takže jsme se domů vraceli lehce unavení...

Den dětí 2017

1 | 2 | 3 | 4 >>

Letos jsme oslavily s dětmi "jejich" den na Rampuši v restauraci Sokolí hnízdo, kde nám připravili zázemí a dobrý oběd i s dezertem. Jen jsme se cestou zpět do školky nějak nemohli navzájem poznat... :-)

Den matek 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

I letos děti spolu s maminkami tvořily a výtvory nedopadly vůbec špatně!

Čarodějnice 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme Čarodějnice strávili v teple školky vařením lektvaru, výrobou kouzelné hůlky a létánm na košťatech, protože nám počasí vůbec nepřálo. Opékání čarodějních vuřtů jsme si ale nemohli nechat ujít...!

Vánoce 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce a všechny věci s nimi souvisejícími máme moc rádi. Nejvíce nás baví pečení vánočního cukroví, protože můžeme ochutnávat "nepovedené kousky"... :-) Letos jsme si slavnostně vyzdobili sváteční tabuli ve školní jídelně a nemohli jsme se dočkat, až si po obědě půjdeme hrát s novými hračkami, které nám Ježíšek nechal pod stromečkem...

Mikuláš 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jablíčkáda 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na podzim jsme se opět sešli ve školce na výtvarné dílničce, tentokrát s názvem "Jablíčkáda". Z toho plyne, že základní surovinou pro výrobu byla, samozřejmě, jablka. Dokonce nám přálo i počasí, takže jsme si mohli užít čerstvého podzimního vzduchu venku. :-) Výtvory byly, jako vždy, velice krásné a nápadité.

Najděte 5 rozdílů :-)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Naše "NOVÁ" školka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V období 2011 - 2016 proběhlo v naší MŠ několik rozsáhlých i méně rozsáhlých rekonstrukcí, ať již na samotné budově MŠ, nebo ve vnitřních prostorech. Za toto období se podařilo "obléknout do nového kabátu"a zateplit celou budovu. Kompletně byla zrekonstruován strop ve třídě a herně, položeny podlahové krytiny tamtéž, ve školní jídelně, šatně i chodbě a od školního roku 2016/2017 používají děti kompletně novou umývárnu. Výsledek můžete posoudit na fotografiích... :-)

Den otců 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V červnu jsme opět nezapomněli ani na naše tatínky a připravili pro ně odpoledne plné her a soutěží. Museli se s dětmi "poprat" s rozličnými úkoly. Svou zdatnost nám předvedli při práci s pilou, hodu šipkami, běhu, řízení "motorového" vozidla a dokonce by se všichni tatínci osvědčili i jako popeláři. Mnohé maminky se ale nenechaly dlouho pobízet a svým "polovičkám" výrazně konkurovaly...

Výlet 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tentokrát jsme se na výlet vydali do Baččina údolí, kde na nás čekal pan mlynář, krajánek i babička s vnoučaty. Na zámku jsme hovořili dokonce se samotnou paní kněžnou, ale ta se, samozřejmě, nechtěla nechat fotografovat... :-) Celý den byl opravdu náročný, takže jsme cestou zpět do školky téměř všichni usnuli.

Výtvarná dílnička 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme pro maminky ke Dni matek připravili dílničku, během které si mohly za pomoci svých dětí vytvořit trička technikou "sypaná batika". Děti i maminky práce bavila a některá trička byla opravdu úžasná... :-)

Čardodějnice 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Opět jsme se dočkali čarodějnického reje a řádění... a moc jsme si to užili, stejně, jako vždy! :-)

 

Vánoce 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ani letos jsme se nemohli ve školce dočkat toho zvonění, kterým nás Ježíšek volá k vánočnímu stromečku. :-)

Vánoční dílnička

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letošní vánoční dílnička se nesla "v duchu" vůně pečeného perníku. Rodiče s dětmi dostali k dispozici perníkové těsto, ze kterého si vyráběli svícny, které nakonec, samozřejmě, zdobili sněhem. Ani tentokrát nechybělo vánoční občerstvení pro děti maminky a tatínky...

Mikuláš 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bramboryáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Naši letošní první školní akci jsme si "vymysleli" hned na podzim. Rodiče s dětmi dostali ve školce k dispozici syrové brambory, ze kterých měli za úkol, s pomocí donesených přírodnin a pomůcek, vyrobit "bramboráčka". Ani jsme netušili, co se v dětech a hlavně v jejich rodičích skrývá za výtvarníky. Výsledek byl naprosto úžasný a dlouhou dobu nám postavičky zdobily vstup do MŠ. A nebyla by to správná Bramboryáda, kdyby chyběl bramborový guláš... :-)

Den otců 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme si pro tatínky připravili Desetiboj. Měli předvést například své kuchařské, či barmanské umění, péči o dítě, sportovní zdatnost a také, samozřejmě, zručnost. Věříme, že si děti odpoledne, které strávili spolu se svými rodiči a prarodiči, užili a doufáme, že se opět za rok uvidíme.

Výlet 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos jsme vyrzazili do Perníkové chaloupky u Pardubic, kde nás čekala cesta temným lesem k ježibabě, která nebyla ježibabou, ale spíše ježidědkem... Spolu s ním jsme si vyrobili a upekli krásné perníčky, které jsme si s sebou přivezli z výletu domů. Pak jsme se přes "nebíčko" a "peklíčko" dostali z chaloupky ven a vydali se k hospůdce, kde jsme si dali výorný oběd. Po obědě jsme se "došpinili" zmrzlinou a byl čas se vydat zpátky domů. V autobusu jsme už nevydrželi a museli si odpočinout...

Čarodějnice 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tak jsme si letos zase zařádili :-). Nechybělo míchání kouzelného lektvaru a jeho následné vylití do lesa, aby nám vyrostla čarovná rostlinka, upekli jsme si černokněžníkův koláč, do kterého jsme nezapomněli přidat hadí žluč, krysí oči, nebo kozí bobky... Nakonec jsme naše hladová břicha naplnili pečenými netopýry a už se zase těšíme na příští rok, co podnikneme...

Barevný týden

1 | 2 >>

Pitva knihy 2015

1 | 2 >>

Vánoční dílnička

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V pátek 12. prosince jsme v naší MŠ uspořádali Vánoční dílničku pro rodiče s dětmi. Naším cílem byla tvorba vánočních svícnů, do které se zapojily nejen maminky dělí, ale velkou měrou také přispěli tatínkové. Výsledné práce a průběh tvoření můžete sami posoudit ve fotogalerii. :-)

Mikuláš 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den otců

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V pátek 13.6. jsme na školní zahradě oslavili Den otců. Tatínkové dostali nelehký úkol, aby spolu s dětmi postavili cokoliv, dle své fantazie, z připravených kartonových krabic. Výtvory pomohly barvami dotvořit děti a ani maminky se nenechaly zahanbit ... a výsledek byl opravdu úžasný...!

Výlet 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V červnu jsme se tentokrát vypravili autobusem do Vysokého Chvojna, kde nás čekal pan lesník, který nás provedl tamním arboretem a ukázal úl pro včelky. Pro děti měl připravené hry v lese kde hledaly paroží, nebo si na louce zahrály na zajíce a lišky. Přes park jsme došli k oboře, ve které jsme pozorovali lesní zvěř z vyhlídkové věže. Pak už jsme ale měli hlad, tak jsme se pustili do řízků, abychom měli sílu na cestu zpátky. V autobusu zpět nás většina "odpadla" a vzbudili jsme se až v Rychnově, kde už na nás čekali rodiče. Už teď se těšíme na další výlet, protože si ho vždycky moc užijeme... :-)

Výlet na Prorubky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ve středu 21.5. nám ve školce celý den nešel el. proud, tak jsme vyrazili na celodenní výlet na Prorubky. Cestu "na kopec" jsme absolvovali autobusem a zpět do MŠ jsme už šlapali pěšky. Na Prorubkách se děti "vyřádily" na hřišti a dokonce měly i možnost projít si "agroturistické kolečko" po vsi :-). Celý den jsme si všichni moc užili a ještě jednou bychom touto cestou chtěli VELICE PODĚKOVAT rodině Mihulkových, paní Cejpkové a manželům Novákovým, kteří pro děti připravili celé zázemí, ohniště a výtečné pohoštění! DĚKUJEME ZA LASKAVOST! 

Tvořivá dílnička

1 | 2 | 3 | 4 >>

V pátek 9.5. jsme společně v MŠ oslavili Den matek Tvořivou dílničku pro maminky a jejich ratolesti. Páteční odpoledne jsme si opravdu užili a děti i s maminkami byly opravdu velice kreativní!

Výchovný koncert v ZUŠ

1 | 2 | 3 >>

Ve středu 7.5. jsme ze zúčastnili Výchovného koncertu v Rychnovské ZUŠ. Děti byly nadšené a dokonce si zahrály i na hudební nástroje... :-)

Čarodějnice 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos se nám ve školce opět slétli čarodějnice a čarodějové ze všech okolních koutů... Upekli jsme společně "kouzelný koláč", ve kterém nechyběl sliz, drcené veverčí zuby, hadí jed, nebo krysí oči, zařádili jsme si na novém hřišti, rozdělali oheň a opekli si "netopýry". 

Nové školní hřiště

1 | 2 >>

Od konce dubna 2014 máme krásné nové školní hřiště :-D!

Pitva knihy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V únoru jsme si s dětmi povídaly o knihách a o tom, jak se k nim máme chovat. Všchno toto jsme demonstrovaly na pitvě knihy, která "zemřela" a my jsme hledaly s dětmi příčinu...

Mikuláš 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tentokrát jsme v červnu vyrazili na hrad Litice, kde jsme se potkali s rytíři, princeznami, šaškem a vyzkoušeli jsme si různá řemesla a třeba i to, jak se dříve pralo, či mlela mouka...

Čarodějnice 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Letos nás, jako každý rok, navštívil opět Mikuláš čert a anděl. Tentokrát si s sebou anděl vzal ještě malého pomocníka na zaučenou... :-)

Výlet 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tentokrát jsme se s dětmi vydaly na potštejnský zámek, v němž nás provázela komorná, která nám představila hraběnku Chamaré s chotěm. V zámecké zahradě nás pak čekala cesta za pokladem plná více či méně obvyklých úkolů...

Mikuláš 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dne 5.12. 2011 nás ve školce navštívil Mikuláš s andělem a čertem a nadělil dětem spostu dárečků.

Výlet 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V červnu 2011 jsem se vypravili za Babičkou do Ratibořického údolí. Na zámku nás přivítala i paní Kněžna.

Naše školka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>