Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Liberk
Liberk 4
517 12 Liberk
IČO: 70986312

734 573 546

skolka.liberk@seznam.cz

Vzdělávání

Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacení jeho poznání i sociální zkušenosti v mateřské škole je obsah předškolního vzdělávání. Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je celkem pět : biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v rámcovém plánu nazvány :

1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět

Úplný ŠVP viz. v záložce Dokumenty.